Lingua

  • Italiano
  • English

Personale in collaborazione (dottorandi di ricerca)

Cognome Nome Ruolo Telefono
Frabasile Lorenzo Dottorando +39.02.2399.6595
García Ariel Dottorando
Gatto Lorenzo Dottorando
Ghezzi Alberto Dottorando
Giani Raffaele Dottorando
Goto Francesco Dottorando
Hörmann Martin Dottorando
Hosseini Hemen Dottorando
Inzani Giacomo Dottorando
Ispas Bogdan-Constantin Dottorando
Jimenez Gordillo Oscar Adrian Dottorando
Jorge Da Nóbrega Abreu Ferreira Hugo Dottorando
Kosari Mehr Abbas Dottorando +39.02.2399.6576
Kumar Pankaj Dottorando
Landa Garcia Irantzu Dottorando
Levati Valerio Dottorando
Levoni Pietro Dottorando +39.02.2399.6598, +39.02.2399.6111
Losi Tommaso Dottorando
Luan Yigong Dottorando
Maffeis Giulia Dottorando +39.02.2399.6559, +39.02.2399.6198
Magni Arianna Dottorando +39.02.2399.9869
Mancarella Cristina Dottorando
Manetti Francesco Dottorando
Manzolli Jacopo Dottorando
Martinelli Leonardo Dottorando
Marzuoli Camilla Dottorando
Maver Leonardo Dottorando
Mazzola Roberto Dottorando
Memeo Roberto Dottorando
Merzoni Giacomo Dottorando
Mocci Daniele Dottorando
Mogni Erika Dottorando
Morabito Floriana Dottorando
Mule Nikhitha Dottorando
Paithankar Nikil Dottorando
Paletti Alessandro Dottorando
Pentangelo Ciro Dottorando +39.02.2399.6583
Petropoulos Vasileios Dottorando
Piedimonte Paola Dottorando
Pini Marta Dottorando
Pinto Gonçalves Isabel Dottorando
Plackic Aleksandra Dottorando
Rossi Pietro Dottorando
Rotta Loria Silvia Dottorando
Sacerdoti Michele Dottorando
Schirato Andrea Dottorando +39.02.2399.6201
Sharova Alina Dottorando
Sorrentino Salvatore Dottorando
Stefanini Teresa Dottorando
Talarico Matteo Dottorando

Pagine