Rubrica

Cognome Nome Ruoloordinamento decrescente Telefono
Annunziata Andrea Dottorando
Cambiaggio Martino Dottorando
Dolso Gianluca Dottorando
Saeed Ifra Dottorando
Merzoni Giacomo Dottorando
Vovla Stavroula Dottorando
Negretti Fabio Dottorando
Goto Francesco Dottorando
Maurina Arianna Adelaide Dottorando
Ferretti Alessandro Dottorando
Landa Garcia Irantzu Dottorando
Cao Wenzheng Dottorando +39 02.2399.6577
Levoni Pietro Dottorando +39.02.2399.6598, +39.02.2399.6111
de Oliveira Figares Cainã Dottorando
Vismarra Federico Dottorando
Kosari Mehr Abbas Dottorando +39.02.2399.6576
Tortora Giorgia Dottorando
Gucci Francesco Dottorando
Paithankar Nikil Dottorando
Damagatla Sai Vamshi Krishna Dottorando
Gubello Giulio Dottorando
Chen Hao Dottorando
Bossi Alessandro Dottorando
Martinelli Leonardo Dottorando
Ardini Benedetto Dottorando
Bonetti Simone Dottorando
Rotta Loria Silvia Dottorando
Albiero Riccardo Dottorando
Contini Letizia Dottorando
Crotti Giulia Dottorando
Mogni Erika Dottorando
Grandi Federico Dottorando
Mule Nikhitha Dottorando
Novik Herman Dottorando
Hosseini Hemen Dottorando
Cichelli Giovanni Dottorando +39.02.2399.6582
Stefanini Teresa Dottorando
Verneuil Augustin Dottorando
Frabasile Lorenzo Dottorando +39.02.2399.6595
Iudica Andrea Dottorando
Rossi Pietro Dottorando
Barbato Pasquale Dottorando
Panzeri Matteo Dottorando
Mocci Daniele Dottorando
Hörmann Martin Dottorando
Conci Claudio Dottorando
Luan Yigong Dottorando
Benelli Serena Dottorando
Zaghloul Mohamed Dottorando +39.02.2399.6121
Di Benedetto Alessia Dottorando

Pagine